Заштита података– Moonzelt

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Ова изјава о заштити података појашњава врсту, обим и сврху обраде личних података (у даљем тексту „подаци“) у контексту пружања наших услуга и у оквиру наше онлајн понуде и веб-сајтова, функција и садржаја повезаних са њом, као и екстерно присуство на мрежи, као што је нпр.Б. наш профил на друштвеним мрежама (у даљем тексту заједно „онлине понуда“). С обзиром на коришћене термине, као нпрБ. „Обрада“ или „Одговорни“ позивамо се на дефиниције у чл. 4 Опште уредбе о заштити података (ГДПР).

Одговоран

Моонефе Веидезелте УГ
Лутзовстраßе 5
45141 Ессен
инфо@моониглоо.цом
https://www.moonigloo.com

Врсте обрађених података

- Подаци о инвентару (нпр.Б., личне матичне податке, имена или адресе).
- детаљи за контакт (нпр.Б., е-маил, бројеви телефона).
- подаци о садржају (нпр.Б., унос текста, фотографије, видео снимци).
- подаци о употреби (нпр.Б., посећене веб странице, интересовање за садржај, време приступа).
- мета/комуникацијски подаци (нпр.Б., информације о уређају, ИП адресе).

Категорије субјеката података

Посетиоци и корисници онлајн понуде (у даљем тексту дотичне особе заједно називамо „корисницима“).

Сврха обраде

- Пружање онлајн понуде, њених функција и садржаја.
- Одговарање на захтеве за контакт и комуникација са корисницима.
- Мере безбедности.
- мерење опсега/маркетинг

Коришћени термини

„Лични подаци“ означава сваку информацију која се односи на идентификовано или идентификовано физичко лице (у даљем тексту „субјект података“); физичко лице које се може идентификовати је оно које се може идентификовати, директно или индиректно, посебно путем додељивања идентификатора као што је име, идентификациони број, подаци о локацији, онлајн идентификатор (нпр.Б. колачић) или један или више фактора специфичних за физички, физиолошки, генетски, ментални, економски, културни или друштвени идентитет тог физичког лица.

„Обрада“ је сваки процес или низ процеса који се обављају са или без помоћи аутоматизованих процеса у вези са личним подацима. Појам је широк и обухвата практично свако руковање подацима.

„Псеудонимизација“ означава обраду личних података на начин да се лични подаци више не могу додељивати одређеном субјекту података без употребе додатних информација, под условом да се ове додатне информације чувају одвојено и да подлежу техничким и организационим мерама које обезбеђују да се лични подаци не додељују идентификованом или идентификованом физичком лицу.

„Профилисање“ означава било коју врсту аутоматизоване обраде личних података која се састоји од коришћења ових личних података за процену одређених личних аспеката који се односе на физичко лице, посебно за анализу или предвиђање аспеката који се односе на радни учинак, економску ситуацију, здравље, личне преференције, интересе, поузданост, понашање, боравиште или промену локације тог физичког лица.

Одговорно лице је физичко или правно лице, орган, институција или други орган који сам или заједно са другима одлучује о сврси и начину обраде личних података.

„Обрађивач“ означава физичко или правно лице, јавни орган, агенцију или друго тело које обрађује личне податке у име одговорног лица.

Релевантне правне основе

У складу са чл. 13 ГДПР обавештавамо вас о правној основи наше обраде података. За кориснике из делокруга Опште уредбе о заштити података (ГДПР), тј.Х ЕУ и ЕЕЗ, осим ако је правни основ наведен у изјави о заштити података, важи следеће:
Правни основ за добијање сагласности је чл. 6 ст. 1 лит. а и чл. 7 ГДПР;
Правни основ за обраду ради испуњавања наших услуга и спровођења уговорних мера, као и одговарања на упите је чл. 6 ст. 1 лит. б ГДПР;
Правни основ за обраду ради испуњавања наших законских обавеза је чл. 6 ст. 1 лит. ц ГДПР;
У случају да витални интереси субјекта података или другог физичког лица захтевају обраду личних података, чл. 6 ст. 1 лит. д ГДПР као правни основ.
Правни основ за обраду неопходну за обављање задатка који је у јавном интересу или у вршењу службених овлашћења која су пренета на одговорно лице је чл. 6 ст. 1 лит. е ГДПР.
Правни основ за обраду ради заштите наших легитимних интереса је чл. 6 ст. 1 лит. ф ГДПР.
Обрада података у друге сврхе осим оних за које су прикупљени одређена је одредбама чл. 6 ст. 4 ГДПР.
Обрада посебних категорија података (према чл. 9 ст. 1 ГДПР) утврђује се према спецификацијама чл. 9 ст. 2 ГДПР.

Сигурносне мере

Предузимамо одговарајуће техничке и организационе мере у складу са законским захтевима, узимајући у обзир стање технике, трошкове имплементације и врсту, обим, околности и сврхе обраде, као и различиту вероватноћу настанка и озбиљност ризика за права и слободе физичких лица, како бисмо гарантовали ниво заштите који одговара ризику.

Мере укључују, посебно, обезбеђење поверљивости, интегритета и доступности података контролом физичког приступа подацима, као и приступа, уноса, преноса, обезбеђења доступности и њиховог раздвајања. Поред тога, успоставили смо процедуре које обезбеђују остваривање права носилаца података, брисање података и реаговање на претње подацима. Штавише, већ узимамо у обзир заштиту личних података током развоја или Избор хардвера, софтвера и процедура, у складу са принципом заштите података кроз дизајн технологије и кроз подразумевана подешавања прилагођена заштити података.

Рад са процесорима, заједничким контролорима и трећим лицима

Ако откријемо податке другим људима и компанијама (обрађивачима, заједничким контролорима или трећим лицима) као део наше обраде, пренесемо им их или им на други начин омогућимо приступ подацима, то се ради само на основу законске дозволе (нпр.Б. ако је пренос података трећим лицима, као што су пружаоци платних услуга, неопходан за испуњење уговора), корисници су дали сагласност, законска обавеза то предвиђа или на основу наших легитимних интереса (нпр.Б. када користите агенте, веб хостове итд.)

Ако откријемо или пренесемо податке другим компанијама у нашој групи компанија или им на други начин одобримо приступ, то се ради посебно у административне сврхе као легитимног интереса и, штавише, на основу која одговара законским захтевима.

Трансфери у треће земље

Ако чувамо податке у трећој земљи (тј.Х изван Европске уније (ЕУ), Европског економског простора (ЕЕА) или Швајцарске Конфедерације) или ово у контексту коришћења услуга трећих страна или откривања, или Подаци се преносе другим лицима или компанијама само ако се то ради ради испуњавања наших (пред)уговорних обавеза, на основу вашег пристанка, на основу законске обавезе или на основу наших легитимних интереса. Подложно изричитој сагласности или уговором захтеваном преносу, податке обрађујемо или остављамо само у трећим земљама са признатим нивоом заштите података, који укључују америчке процесоре сертификоване у оквиру „Штита приватности“ или на основу посебних гаранција, као што је нпр.Б. уговорну обавезу кроз такозване стандардне клаузуле о заштити Европске комисије, постојање сертификата или обавезујућих интерних прописа о заштити података (чл. 44 до 49 ГДПР, Информативна страница Комисије ЕУ).

Права субјеката података

Право на информације: Имате право да затражите потврду да ли се предметни подаци обрађују и да затражите информације о овим подацима, као и даље информације и копију података у складу са законским захтевима.

Право на исправку: сходно томе имате. У складу са законским захтевима, имате право да захтевате допуну података који се односе на вас или исправку нетачних података који се односе на вас.

Право на брисање и ограничење обраде: У складу са законским захтевима, имате право да захтевате да се предметни подаци одмах избришу, или алтернативно, да захтева ограничење обраде података у складу са законским захтевима.

Право на преносивост података: Имате право да примите податке које сте нам доставили у складу са законским захтевима у структурираном, уобичајеном и машински читљивом формату или да затражите да се они пренесу другој одговорној особи.

Притужбе надзорном органу: Такође имате право, у складу са законским одредбама, да уложите жалбу надлежном надзорном органу.

Право на повлачење

Имате право да повучете своју сагласност са ефектом за будућност.

Право на приговор

Право на приговор: Имате право, из разлога који произилазе из ваше конкретне ситуације, да у било ком тренутку приговорите на обраду ваших личних података, која је заснована на чл. 6 ст. 1 лит. е или ф ГДПР за подношење приговора; ово важи и за профилисање на основу ових одредби. Ако се лични подаци који се тичу вас обрађују у циљу директног оглашавања, имате право да у било ком тренутку уложите приговор на обраду ваших личних података у сврху таквог оглашавања; ово се такође односи на профилисање у оној мери у којој је повезано са таквим директним оглашавањем.

Колачићи и право на приговор на директно оглашавање

„Колачићи“ су мале датотеке које се чувају на рачунарима корисника. У колачићима се могу чувати различите информације. Колачић се првенствено користи за чување информација о кориснику (или уређај на коме се колачић чува) током или након ваше посете у оквиру онлајн понуде. Као привремени колачићи „Колачићи сесије“ или „прилазни колачићи“ су колачићи који се бришу након што корисник напусти понуду на мрежи и затвори свој претраживач. У таквом колачићу з.Б. може се сачувати садржај корпе за куповину у онлајн продавници или статус пријаве. „Трајни“ или „трајни“ се односе на колачиће који остају сачувани чак и након што се прегледач затвори. Тако нпр.Б. статус пријаве се може сачувати ако га корисници посете након неколико дана. У таквом колачићу могу се чувати и интереси корисника, који се користе за мерење домета или у маркетиншке сврхе. „Колачићи треће стране“ су колачићи које нуде провајдери, а не особа одговорна за управљање онлајн понудом (у супротном, ако су то само њихови колачићи, говоримо о „колачићима прве стране“).

Можемо користити привремене и трајне колачиће и то објаснити у нашој изјави о заштити података.

Ако тражимо од корисника да пристану на употребу колачића (нпр.Б. као део сагласности за колачиће), правни основ за ову обраду је чл. 6 ст. 1 лит. а ГДПР Иначе, лични колачићи корисника се обрађују у складу са следећим објашњењима у контексту ове изјаве о заштити података на основу наших легитимних интереса (тј.Х Интересовање за анализу, оптимизацију и економично функционисање наше онлајн понуде у смислу чл. 6 ст. 1 лит. ф ДСГВО) или ако је употреба колачића неопходна за пружање наших услуга везаних за уговор, у складу са. врста 6 ст. 1 лит. б ГДПР, или ако је употреба колачића неопходна за обављање задатка који је у јавном интересу или у вршењу службених овлашћења, ацц. врста 6 ст. 1 лит. е ГДПР, обрађено.

Ако корисници не желе да се колачићи чувају на њиховом рачунару, од њих се тражи да деактивирају одговарајућу опцију у системским поставкама свог претраживача. Сачувани колачићи се могу избрисати у системским поставкама претраживача. Искључивање колачића може довести до функционалних ограничења ове онлајн понуде.

Општи приговор на коришћење колачића у сврхе онлајн маркетинга може се изјавити за велики број услуга, посебно у случају праћења, путем сајта у САД http://www.aboutads.info/choices/ или сајта ЕУ http://www.youronlinechoices.com/. Штавише, складиштење колачића се може постићи искључивањем у подешавањима претраживача. Имајте на уму да се у овом случају не могу користити све функције ове онлајн понуде.

Брисање података

Подаци које обрађујемо биће избрисани у складу са законским захтевима или ће њихова обрада бити ограничена. Осим ако није изричито наведено у овој изјави о заштити података, подаци које чувамо биће обрисани чим више не буду потребни за предвиђену сврху и брисање није у супротности са законским захтевима за складиштење.

Ако се подаци не избришу јер су потребни за друге, законом дозвољене сврхе, њихова обрада ће бити ограничена. ДХ подаци ће бити блокирани и неће се обрађивати у друге сврхе. Ово важи нпр.Б. за податке који се морају чувати из комерцијалних или пореских разлога.

Промене и ажурирања политике приватности

Молимо вас да се редовно информишете о садржају наше изјаве о заштити података. Изјаву о заштити података ћемо прилагодити чим промене у обради података које спроводимо то учине неопходним. Обавестићемо вас чим промене захтевају да ваш део сарађује (нпр.Б. сагласност) или друго појединачно обавештење.

Пословна обрада

Такође обрађујемо
податке уговора (нпр.Б., предмет уговора, рок, категорија купаца).
- подаци о плаћању (нпр.Б., банковни подаци, историја плаћања)
од наших купаца, потенцијалних клијената и пословних партнера у сврху пружања уговорних услуга, услуга и бриге о корисницима, маркетинга, оглашавања и истраживања тржишта.

Контакт

Када нас контактирате (нпр.Б. путем контакт обрасца, е-поште, телефона или путем друштвених медија), информације које корисник даје за обраду захтева за контакт и његову обраду у складу са. врста 6 ст. 1 лит. б (у контексту уговорних/предуговорних односа), чл. 6 ст. 1 лит. ф (други захтеви) ГДПР обрађен. Информације о кориснику могу се чувати у систему за управљање односима са клијентима („ЦРМ систем“) или у упоредивој организацији упита.

Бришемо захтеве ако више нису потребни. Преиспитујемо потребу сваке две године; Надаље, важе законске обавезе архивирања.

Хостовање и испорука е-поште

Услуге хостинга које користимо служе за пружање следећих услуга: инфраструктурне и платформске услуге, рачунарски капацитет, складишни простор и услуге базе података, слање е-поште, услуге безбедности и услуге техничког одржавања које користимо за рад ове онлајн понуде.

Обрађујемо или подаци о инвентару нашег хостинг провајдера, контакт подаци, подаци о садржају, подаци о уговору, подаци о коришћењу, мета и подаци о комуникацији од купаца, заинтересованих страна и посетилаца ове онлајн понуде на основу наших легитимних интереса у ефикасном и безбедном пружању ове онлајн понуде у складу са. врста 6 ст. 1 лит. ф ГДПР и.Вм врста 28 ГДПР (закључивање уговора о обради налога).

Фацебоок Пикел, прилагођена публика и Фацебоок конверзија

У оквиру наше онлајн понуде тзв „Фејсбук пиксел“ друштвене мреже Фејсбук, којом управља Фацебоок Иреланд Лтд., 4 Гранд Цанал Скуаре, Гранд Цанал Харбоур, Даблин 2, Ирска („Фејсбук“).

Фацебоок је уз помоћ Фацебоок пиксела у могућности да посетиоце наше онлајн понуде користи као циљну групу за приказивање реклама (тзв. „Фејсбук огласи“). Сходно томе, ми користимо Фацебоок пиксел само да прикажемо Фацебоок огласе које смо поставили оним корисницима Фацебоока који су такође показали интересовање за нашу онлајн понуду или који имају одређене карактеристике (нпр.Б. интересовања за одређене теме или производе, која се утврђују на основу посећених веб локација), које преносимо Фејсбуку (тзв. „Прилагођена публика“). Уз помоћ Фацебоок пиксела, такође желимо да осигурамо да наши Фацебоок огласи одговарају потенцијалним интересима корисника и да нису досадни. Уз помоћ Фацебоок пиксела, такође можемо да разумемо ефикасност Фацебоок огласа за статистичке и истраживање тржишта тако што ћемо видети да ли су корисници преусмерени на нашу веб страницу након клика на Фацебоок оглас (тзв. „Конверзија“).

Обрада података од стране Фацебоок-а одвија се у оквиру Фацебоок-ових смерница за коришћење података. Сходно томе, опште информације о приказивању Фацебоок огласа у Фацебоок-овим смерницама за коришћење података: https://www.facebook.com/policy. Можете пронаћи одређене информације и детаље о Фацебоок пикселу и како он функционише у области помоћи за Фацебоок: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Ако од корисника тражимо њихову сагласност (нпр.Б. као део сагласности за колачиће), правни основ за ову обраду је чл. 6 ст. 1 лит. а ГДПР У супротном, лични подаци корисника ће се обрађивати на основу наших легитимних интереса (тј.Х Интересовање за анализу, оптимизацију и економично функционисање наше онлајн понуде у смислу чл. 6 ст. 1 лит. ф ДСГВО) обрађен.

Фацебоок је сертификован у складу са Уговором о заштити приватности и на тај начин обезбеђује усклађеност са европским законом о заштити података (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Можете да приговорите прикупљању по Фацебоок пикселу и коришћењу ваших података за приказивање Фацебоок огласа. Да бисте подесили које типове огласа ћете видети на Фацебоок-у, можете да одете на страницу коју је подесио Фацебоок и пратите упутства о подешавањима оглашавања на основу употребе: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Подешавања су независна од платформе, тј.Х они су усвојени за све уређаје, као што су десктоп рачунари или мобилни уређаји.

Такође можете да одустанете од употребе колачића, који се користе за мерење досега и у рекламне сврхе, преко странице за деактивацију иницијативе за мрежно оглашавање (http://optout.networkadvertising.org/), као и веб-сајта САД (http://www.aboutads.info/choices) или европске веб-странице (<а хреф="ук/http://www.youronlinechoices.com/ук/иоур-ад-цхоицес/).

Присуство на мрежи у друштвеним медијима

Одржавамо онлајн присуство у оквиру друштвених мрежа и платформи како бисмо могли да комуницирамо са клијентима, заинтересованим странама и корисницима који су тамо активни и да их тамо информишемо о нашим услугама.

Желимо да истакнемо да се подаци корисника могу обрађивати ван Европске уније. То може резултирати ризицима за кориснике, јер нпр.Б. спровођење корисничких права би могло бити отежано. Што се тиче америчких провајдера који су сертификовани по Приваци Схиелд-у, желимо да истакнемо да се они обавезују да ће поштовати стандарде заштите података ЕУ.

Штавише, подаци корисника се обично обрађују у сврхе истраживања тржишта и рекламирања. Тако нпр.Б. Профили коришћења се креирају на основу понашања коришћења и насталих интересовања корисника. Профили употребе могу се заузврат користити, нпр.Б. Поставите рекламе унутар и изван платформи које вероватно одговарају интересима корисника. У ове сврхе, колачићи се обично чувају на рачунарима корисника, у којима се чувају понашање при коришћењу и интереси корисника. Штавише, подаци се такође могу чувати у профилима коришћења независно од уређаја које корисници користе (нарочито ако су корисници чланови одговарајућих платформи и пријављени су на њих).

Обрада личних података корисника заснива се на нашим легитимним интересима за ефикасно информисање корисника и комуникацију са корисницима у складу са чл. врста 6 ст. 1 лит. ф ГДПР Ако одговарајући провајдери платформи затраже од корисника сагласност за горе описану обраду података, правни основ за обраду је чл. 6 ст. 1 лит. а, тип 7 ГДПР

За детаљан опис одговарајуће обраде и могућности приговора (опт-оут), позивамо се на следеће повезане информације од добављача.

Такође у случају захтева за информацијама и потврђивања права корисника, желимо да истакнемо да се она најефикасније могу остварити код провајдера. Само провајдери имају приступ подацима корисника и могу предузети одговарајуће мере и директно давати информације. Ако вам је и даље потребна помоћ, можете нас контактирати.

- Фацебоок, странице, групе, (Фацебоок Иреланд Лтд., 4 Гранд Цанал Скуаре, Гранд Цанал Харбоур, Дублин 2, Ирска) на основу Споразума о заједничкој обради личних података – политика приватности: https://www.facebook.com/about/privacy/, посебно за странице: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data ,>http://www.youronlinechoices.com, Заштита приватности: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Гоогле/ ИоуТубе (Гоогле Иреланд Лимитед, Гордон Хоусе, Барров Стреет, Даблин 4, Ирска) – Политика приватности: https://policies.google.com/privacy, Онемогућавање: https://adssettings.google.com/authenticated, Заштита приватности:
- Инстаграм (Инстаграм Инц., 1601 Виллов Роад, Менло Парк, ЦА, 94025, САД) – Политика приватности/ Опт-Оут:
http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Твиттер (Твиттер Инц., 1355 Маркет Стреет, Суите 900, Сан Францисцо, ЦА 94103, САД) - Политика приватности: https://twitter.com/de/privacy, Опт-Оут: https://twitter.com/personalization, Заштита приватности: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
- Пинтерест (Пинтерест Инц., 635 Хигх Стреет, Пало Алто, ЦА, 94301, САД) – Политика приватности/ Опт-Оут:
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- ЛинкедИн (ЛинкедИн Иреланд Унлимитед Цомпани Вилтон Плаце, Дублин 2, Ирска) - Политика приватности https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Опт-Оут: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Заштита приватности: 9.

– Ксинг (КСИНГ АГ, Даммторстраßе 29-32, 20354 Хамбург, Немачка) – Политика приватности/ Опт-Оут:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

- Вакалет (Вакелет Лимитед, 76 Куаи Стреет, Манцхестер, М3 4ПР, Уједињено Краљевство) - Политика приватности/ Опт-Оут: https://wakelet.com/privacy.html.

- Соундцлоуд (СоундЦлоуд Лимитед, Рхеинсбергер Стр. 76/77, 10115 Берлин, Немачка) – Политика приватности/ Опт-Оут: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Укључивање услуга и садржаја трећих страна

У оквиру наше онлајн понуде, ослањамо се на наше легитимне интересе (тј.Х Интересовање за анализу, оптимизацију и економично функционисање наше онлајн понуде у смислу чл. 6 ст. 1 лит. ф ДСГВО) садржај или понуде услуга трећих лица у циљу понуде њиховог садржаја и услуга, као нпрБ. Интегришите видео записе или фонтове (у даљем тексту једнообразно названи „садржај“).

Ово увек претпоставља да независни добављачи овог садржаја перципирају ИП адресу корисника, пошто без ИП адресе не би могли да пошаљу садржај свом претраживачу. ИП адреса је стога потребна за приказ овог садржаја. Трудимо се да користимо само садржај чији одговарајући провајдери користе само ИП адресу за испоруку садржаја. Провајдери трећих страна такође могу да користе такозване ознаке пиксела (невидљиве графике, познате и као „веб светионици“) у статистичке или маркетиншке сврхе. „Ознаке пиксела“ се могу користити за процену информација као што је саобраћај посетилаца на страницама ове веб странице. Псеудонимне информације се такође могу чувати у колачићима на корисниковом уређају и садржати, између осталог, техничке информације о претраживачу и оперативном систему, референтним веб локацијама, времену посете и другим информацијама о коришћењу наше онлајн понуде, као и да буду повезане са таквим информацијама из других извора.

Иоутубе

Уграђујемо видео снимке са платформе „ИоуТубе“ коју обезбеђује Гоогле Иреланд Лимитед, Гордон Хоусе, Барров Стреет, Даблин 4, Ирска. Политика приватности: https://www.google.com/policies/privacy/, Опт-Оут: https://adssettings.google.com/authenticated.

Гоогле фонтови

Ми интегришемо фонтове („Гоогле фонтови“) које обезбеђује Гоогле Иреланд Лимитед, Гордон Хоусе, Барров Стреет, Дублин 4, Ирска. Према Гуглу, кориснички подаци се користе искључиво у сврху приказивања фонтова у претраживачу корисника. Интеграција је заснована на нашим легитимним интересима у технички безбедној, ефикасној употреби фонтова без одржавања, њиховом униформном представљању и разматрању могућих лиценцних ограничења за њихову интеграцију. Политика приватности: https://www.google.com/policies/privacy/

Креирано помоћу генератора политике приватности.ен од РА Др. Томас Швенке

Suchen Sie auf unserer Seite